Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
POOL PARTY 20ML

POOL PARTY 20ML

Redna cena €8.93 Razprodaja

Osvežite svoj dan s sočnim koktejlom kokosa, ananasa, belega ruma in manga.

Mešanje: 20%

Količina: 20ml arome

Varnostna deklaracija:
Vsebuje: parfum.
Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
4,6 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 4,6 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.