Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
DRAGON'S BLOOD

DRAGON'S BLOOD

Redna cena €15.90 Razprodaja

Sladkoba zrele jagode, svežina sočne lubenice in polnost slastnega kokosovega mleka povežejo arome v osvežujočo eksplozijo okusa, ki bo navdušila ljubitelje sadnih, poletnih not.

Količina: 50ml - 12ml arome in 38ml VG/PG

Varnostna deklaracija:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.