Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
DRAGON'S CROWN 2 ml za 10 ml  MINI

DRAGON'S CROWN 2 ml za 10 ml MINI

Redna cena €2.90 Razprodaja

Dragon's Crown temelji na priljubljenem okusu Dragon's Blood - svežina sočne lubenice, kanček slastnega kokosovega mleka in tokrat še sveže, sočne maline. Odličen osvežujoč okus z novo formulo in v novi preobleki.

Mešanje: 20%

Količina: 2ml arome

Staranje: 1+ teden

Varnostna deklaracija:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.