Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
APPLE DREAM 20ML

APPLE DREAM 20ML

Redna cena €8.93 Razprodaja

Končno boste na svoj račun prišli ljubitelji pristnega jabolčnega okusa. Dolgo časa smo razvijali to kremno jabolčno mešanico, sestavljeno tako iz rahlo kiselkastih zelenih, kot tudi zrelih rdečih jabolk. Da bo okus še boljši, smo dodali praznični cimet in kanček hrustljave skorjice slastne babičine pite.

Mešanje: 20%

Količina: 20ml arome

Varnostna deklaracija:
EUH208 Vsebuje 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid; pentan-2,3-dion. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
17 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 17 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.