Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
LEMON TART 20ML

LEMON TART 20ML

Redna cena €8.93 Razprodaja

Kremno sadna poslastica, kakršno pripravljajo najboljši slaščičarji. Limonina pita s puhasto meringo in sočno sredico limone.

Mešanje: 20%

Količina: 20ml arome

Varnostna deklaracija:
Vsebuje: Ekstrakt limone.
Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
5 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 5 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.