Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
GRAND RESERVE

GRAND RESERVE

Redna cena €11.93 Razprodaja

Razmišljali smo o okusu, ki bi imel popolno globino, dramatičnost, svežino. Razmišljali smo o okusu, ki bi si ga želeli ob jutranji kavici, kot tudi večernem druženju s prijatelji, okusu, ki bi naredil posebne priložnosti nepozabne. Le eden je bil dovolj dober, da si je zaslužil ime Grand Reserve.

Popolnost je bilo vodilo, ko smo zasnovali povsem drugačno dimenzijo kremnega okusa in ko še to ni bilo dovolj, je nastal Grand Reserve. Kremna vanilijeva nota se popolnoma zlije z mehkobo spenjenega bananinega frapeja, prelitega preko izbranih praženih oreščkov - ter še nečesa, kar naj ostane skrivnost. Grand reserve je mojstrovina, ob kateri boste uživali tudi po tem, ko vam bo vse ostalo že zdavnaj presedlo. 

Količina: 50ml - 12ml arome in 38ml VG/PG

Varnostna deklaracija:
Vsebuje: 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid.
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.