Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
GOD FATHER 20ML

GOD FATHER 20ML

Redna cena €8.93 Razprodaja

Veliko je banan, a malo je ravno prav zrelih, rahlo karameliziranih, sladkih banan polnega okusa, ki nam pričarajo nasmeh na obraz. Le te banane so bile dovolj dobre za našega botra, ki je iz banan pripravil slastno kremo, začinjeno s kančkom izbrane vanilije in dovršeno s svežimi praženimi arašidi. God father je gosposki okus, kateremu bi se težko uprl tudi sam Elvis Presley. 

Mešanje: 20%

Količina: 20ml arome

Varnostna deklaracija:
Vsebuje: 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid.
Pozor: H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.