Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
MAGIC GARDEN 20ML

MAGIC GARDEN 20ML

Redna cena €11.90 Razprodaja

Sladka malinina krema, prepletena z svežino svežih hrušk in obogatena z sokom sočnih rdečih pomaranč. Magic Garden je vrhunska sadno kremna poslastica, ki so jo vzljubili in pohvalili tudi najbolj zahtevni uporabniki. 

Mešanje: 20%

Količina: 20ml arome

Varnostna deklaracija:
Vsebuje: 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid.
Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.