Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
MELON CUSTARD 20ML

MELON CUSTARD 20ML

Redna cena €8.93 Razprodaja

Več vrst gurmanske vanilije smo prelili z domačim jajčnim likerjem in mehko mlečno kremo, za vrhunec pa dodali še zrele, sočne in sladke melone. Ta kremna poslastica je primerna tako za posebne trenutke, kot tudi vsakodnevno preživljanje prostega časa, ki bo ob tem izjemnem okusu dobil še dodaten pomen. Priporočamo zahtevnim uporabnikom, ki iščejo poln, bogat, a ne pretežek okus, v katerem je mogoče uživati vedno znova in znova.

Mešanje: 20%

Količina: 20ml arome

Varnostna deklaracija:
EUH208 Vsebuje 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid; 2-hidroksi-3-metilciklopent-2-enon. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
25 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 25 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.