Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
VANILLA CUSTARD MINI

VANILLA CUSTARD MINI

Redna cena €2.90 Razprodaja

Večplastna vanilijeva poslastica, narejena iz svežega mleka in več vrst vanilije, obogatena z rahlo jajčno kremo, začinjena z izbranim rjavim sladkorjem in prelita s kančkom sveže karamele. V razvoj te arome je bilo vloženih več let razvoja in dodelav, rezultat je dovršen in poln okus, h kateremu se boste vračali znova in znova. Priporočamo ljubiteljem polnih, kremnih okusov - za tiste, ki se s povprečjem ne morejo zadovoljiti. Po želji lahko dodajamo razne sadne note, kot so banana, melona, jagoda, breskev, kokos ipd.

Mešanje: 20%

Količina: 2ml arome | 10ml arome

Varnostna deklaracija:
EUH208 Vsebuje 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid; 2-hidroksi-3-metilciklopent-2-enon. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
30 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 30 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.