Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
WHITE CASTLE

WHITE CASTLE

Redna cena €14.90 Razprodaja

Žlahtna kokosova krema, polnjena s praženimi rjavimi mandlji, burbonsko vanilijo in kančkom izjemnega viskija. White Castle je okus, ki ga enostavno morate preizkusiti, nanj prisegajo tako ljubitelji kremnih kot tudi tobačnih okusov.

Količina: 40ml - 12ml arome in 28ml VG/PG | 50ml - 12ml arome in 38ml VG/PG

Varnostna deklaracija:
EUH208 Vsebuje 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid; pentan-2,3-dion; 2-hidroksi-3-metilciklopent-2-enon. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.